Od 1967 roku na całym świecie w służbie przemysłu papierniczego